KOSTEN EN
VERGOEDINGEN

Wat wordt vergoed in uw basis- en aanvullende verzekering?
Loftus Tandprothetiek heeft contracten met (bijna) alle verzekeraars. Voor vergoedingen van uw prothese gelden in het algemeen de volgende regelingen:

Kosten behandelingen
De kosten van al onze behandelingen zijn afhankelijk van uw specifieke situatie. Wij declareren de kosten op basis van de contractprijs van uw verzekeraar. Wij zijn bekend met alle regelingen die gelden bij de diverse zorgverzekeraars. Komt u er zelf niet uit? Bel dan gerust, dan kunnen wij samen naar de mogelijkheden kijken.

Vergoeding nieuw of vervangend kunstgebit
Een kunstgebit (boven en/of onder) wordt voor 75% vergoed uit de basisverzekering. Wij brengen de overige 25% in rekening, die u veelal geheel of gedeeltelijk van uw verzekeraar terugkrijgt. Dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. De kosten van een kunstgebit worden één keer per 5 jaar voor 75% betaald door de basisverzekering. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering kunt u voor de rest geheel of gedeeltelijk vergoeding ontvangen.

Vergoeding prothese op implantaten
Vooraf dient altijd toestemming gevraagd te worden aan uw verzekeraar. Bij toestemming worden alle kosten door de verzekeraar vergoed op de wettelijke bijdrage na. Deze eigen bijdrage kunt u mogelijk geheel of gedeeltelijke verhalen op uw aanvullende verzekering.

Vergoeding partiële prothese
Een gedeeltelijke (partiële) kunsthars- of frameprothese wordt niet door de basisverzekering vergoed. U ontvangt de gehele rekening van ons. De verzekeraar bekijkt of u voor een (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komt uit uw aanvullende verzekering.

Vergoeding reparatie kunstgebit
Uit de basisverzekering wordt 90% vergoed voor reparatie van uw kunstgebit. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering wordt de overige 10% geheel of gedeeltelijk vergoed.

Vergoeding rebasen (passend maken)
Uit de basisverzekering wordt 90% vergoed voor rebase/passend maken van uw kunstgebit. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering wordt de overige 10% geheel of gedeeltelijk vergoed.


KOSTEN EN VERGOEDINGEN

Wat wordt vergoed in uw basis- en aanvullende verzekering?
Loftus Tandprothetiek heeft contracten met (bijna) alle verzekeraars. Voor vergoedingen van uw prothese gelden in het algemeen de volgende regelingen:

Kosten behandelingen
De kosten van al onze behandelingen zijn afhankelijk van uw specifieke situatie. Wij declareren de kosten op basis van de contractprijs van uw verzekeraar. Wij zijn bekend met alle regelingen die gelden bij de diverse zorgverzekeraars. Komt u er zelf niet uit? Bel dan gerust, dan kunnen wij samen naar de mogelijkheden kijken.

Vergoeding nieuw of vervangend kunstgebit
Een kunstgebit (boven en/of onder) wordt voor 75% vergoed uit de basisverzekering. Wij brengen de overige 25% in rekening, die u veelal geheel of gedeeltelijk van uw verzekeraar terugkrijgt. Dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. De kosten van een kunstgebit worden één keer per 5 jaar voor 75% betaald door de basisverzekering. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering kunt u voor de rest geheel of gedeeltelijk vergoeding ontvangen.

Vergoeding prothese op implantaten
Vooraf dient altijd toestemming gevraagd te worden aan uw verzekeraar. Bij toestemming worden alle kosten door de verzekeraar vergoed op de wettelijke bijdrage na. Deze eigen bijdrage kunt u mogelijk geheel of gedeeltelijke verhalen op uw aanvullende verzekering.

Vergoeding partiële prothese
Een gedeeltelijke (partiële) kunsthars- of frameprothese wordt niet door de basisverzekering vergoed. U ontvangt de gehele rekening van ons. De verzekeraar bekijkt of u voor een (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komt uit uw aanvullende verzekering.

Vergoeding reparatie kunstgebit
Uit de basisverzekering wordt 90% vergoed voor reparatie van uw kunstgebit. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering wordt de overige 10% geheel of gedeeltelijk vergoed.

Vergoeding rebasen (passend maken)
Uit de basisverzekering wordt 90% vergoed voor rebase/passend maken van uw kunstgebit. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering wordt de overige 10% geheel of gedeeltelijk vergoed.